Showing all 2 results

Show sidebar

南乳木耳羅漢齋250g

$40.0
夜媽媽,想食下屋企feel嘅餸,唔係夢啦! 步驟1:煲水,夠煮一個公仔麵嘅水便可,當然係煲滾啦! 步驟2:放入滾水5至8分鐘,連袋,記住係連袋,唔好拆開! 步驟3:由滾水中拎起,撕開包裝。! 步驟4:開飯。 材料:連耦、珍珠筍、木耳、草菇、鮮冬菇、甘筍、南乳、生粉、蠔油、鹽、糖